При экспортных или импортных операциях с сельскохозяйственными культурами покупают или продают товар, используя стандарты. Используют Пшеница ГОСТ P 52554-2006, Пшеница ДСТУ 3768-2010 стандарт, а также стандарты ИСО, ГОСТ и контракты ГАФТА 49, ГАФТА 48, ГАФТА 86, ГАФТА 125 при заключении контрактов на условиях Инкотермс 2010.

ce wheat2

Пшеница ГОСТ P 52554-2006  
Пшеница ДСТУ 3768-2010
1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт поширюється на зерно м'якої (TriticumaestivumL.) і твердої (Triticumdurum Desf.) пшениці, призначене для використовування на продовольчі та непродовольчі потреби, а також для торгівлі.

1.2 Обов’язкові вимоги до зерна пшениці, що гарантують безпеку життя і здоров’я людини, тварин та охорону довкілля, викладено у розділах 4 (4.9, 4.10, 4.11) і 5.

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті використані терміни та відповідні їм визначення понять згідно з ДСТУ 2422, іншими чинними в Україні нормативно-правовими документами, зокрема: домішки

Домішки органічного й неорганічного походження, що їх поділяють на зернову та сміттєву, які впливають на якість зерна пшениці. 

Для Торговли или Консультации требуется регистрация