ПОЯСНЕННЯ ДО ПОЗИЦІЙ КЛАСИФІКАЦІЇ ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (КВЕД-2010)

46.1 Оптова торгівля за винагороду чи на основі контракту
Ця група включає:
− діяльність комісіонерів, товарних брокерів та будь-яких інших посередників у оптовій торгівлі, які здійснюють торгівлю товарами від імені або за рахунок інших осіб або компаній
− діяльність, пов'язану зі зведенням продавців і покупців, здійснення комерційних операцій від імені замовника, у т.ч. через мережу Інтернет
Ця група також включає:
− діяльність оптових аукціонних торгівельних компаній, у т.ч. оптових Інтернет-аукціонів

46.11 Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами

70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування
Цей клас включає надання консультаційних послуг, управлінської та організаційної підтримки компаніям та іншим організаціям з питань керування, корпоративного стратегічного й оперативного планування, визначення напрямів розвитку бізнесу, управління змінами, зниження собівартості та інших фінансових питань, маркетингових цілей і політики, кадрової політики, стратегії виплат компенсацій і пенсій, планування виробництва та контролю.
Надання комерційних послуг може включати консультування, управлінську й організаційну підтримку компаній і громадських організацій відносно:
− проектування методики бухгалтерського обліку та правил, програм ведення звітності, процедур контролю виконання кошторису
− консультування та підтримки компаній і громадських організацій у сфері планування, організаційних заходів, забезпечення ефективності та контролю, інформації з питань управління тощо

73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки
Цей клас включає:
− вивчення потенціалу ринку, інформованості, прийнятності продуктів, популярності визначеного товару та послуг і купівельних звичок споживачів задля сприяння збуту та розроблення нових видів товарів і послуг, у т.ч.
статистичний аналіз результатів
− вивчення суспільної думки щодо політичних, економічних і соціальних подій, статистичний аналіз результатів

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ
ПОЛІТИКИ

ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ Наказ Держспоживстандарту України 11.10.2010 N 457 

НАЦІОНАЛЬНИЙ КЛАСИФІКАТОР УКРАЇНИ. КЛАСИФІКАЦІЯ ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДК 009:2010. Чинний від 01.01.2012 р.

Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 29 листопада 2010 року N 530

Для Торговли или Консультации требуется регистрация