Субъекты договора и функции
а) Замовник – виробнича одиниця, що укладає договір з іншою виробничою одиницею (підрядником) з метою виконання певних завдань, таких як здійснення частини виробничого процесу або навіть усього виробничого процесу, послуг із залучення робочої сили або забезпечення допоміжної діяльності.
б) Підрядник – виробнича одиниця, що виконує визначені завдання, такі як здійснення частини виробничого процесу або навіть усього виробничого процесу, надання послуг із залучення робочої сили або забезпечення допоміжної діяльності, на основі договірних відносин із замовником. У NACE види діяльності, здійснювані підрядником, виконуються «за винагороду або на контрактній основі». В цьому контексті також використовується термін субпідрядник.
в) Аутсорсинг – договір, відповідно до якого замовник доручає підряднику виконання робіт, таких як здійснення частини виробничого процесу або навіть усього виробничого процесу, надання послуг із залучення робочої сили або забезпечення допоміжної діяльності.
Аутсорсинг надання послуг – замовник на основі підряду передає часину або повний процес надання послуг іншій одиниці. Правила класифікації
а) замовник, який доручає часткове надання послуг, має класифікуватися так, начебто він здійснює повний процес надання послуг. Підрядник класифікується залежно від частини послуг, які він надає.
б) якщо замовник на основі підряду передає повний процес надання послуг, обидві сторони (замовник і підрядник) класифікуються так, начебто вони здійснювали повний процес надання послуг.

Проэкт Договора №1 от 01/01/20__ 

Для Торговли или Консультации требуется регистрация